Translate

19 Aralık 2013 Perşembe

A'LA SURESİ"


       Surenin ana fikri, insanoğlu için hem nimet hem zaaf olan anma/hatırlama ve unutma hakkındadır.


      Hz. Ali, Allah Resulünün bu sureyi namazlarda çok okumasını onu çok sevdiğine yormuştur. 
Rasulullah'ın sureye gösterdiği özel ilginin sebebini, hep olduğu gibi surenin muhtevasında aramak icap eder. Rivayete göre vefatından önceki son cemaat namazında Hz.Peygamber, A'la ve Kafirun Surelerini okumuştur.


1- (EY MUHATAB) yücelikte eşsiz olan Rabbin adına/adıyla hareket et!
2- O ki, tüm mahlukatı yarattı ve yaratılış amacını gerçekleştirecek bir donanım verdi.
3- O ki, her şeye yaratılıştan bir ölçü ve amaç taktir etti, sonra (o ölçüye uyarak amacına ulaşacak) istikamete yöneltti.
4- O ki tüm bitki örtüsünü çıkardı,
5- sonra onu kapkara/kupkuru bir hale soktu.
6- (EY MUHATAB)! Biz sana okutacağız ve sen asla unutmayacaksın.
7- Allah'ın (unutmanı) diledikleri hariç, çünkü O açığa çıkanı da bilir gizleneni de
8- Böylece zaten kolay olan (vahyi anlamayı) sana daha da kolaylaştırmış olacağız.
9- Şu halde sen,-öğüt (sadece bazılarına) fayda verse de-hep (fıtratlara nakşolan Allah'ı) hatırlat.
10- Nasıl olsa Alah'ın sevgisini kaybetmekten korkanlar öğüt alacaktır.;
11- Bedbaht olanlar ise öğütten kaçacaktır;
12- Bu gibiler en korkunç ateşi boylayacaktır;
13- Sonra orada ne ölebilecek, ne yaşayabilecektir.
14- (Manevi kirlerden) arınma gayreti içinde olanlar kurtuluşa erecek;
15- Rabbinin adını hatırda tutan da, salata duran da (kurtuluşa erecek)
16- Maalesef siz (ey insanlar), bu yakın ve aşağı hayatı tercih ediyorsunuz;
17- oysa ki öteki (hayat) en hayırlı ve daha kalıcıdır.
18- Elbet bütün bu hakikatler önceki vahiylerde yer almıştır;
19- (mesela) İbrahim ve Musa'ya indirilen vahiylerde.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder