Translate

14 Aralık 2013 Cumartesi

AMELLERİ SURATINA ÇARPILANLAR...


Abdullah İbnü'l-Mübarek naklediyor:
Biris. Muaz Bin Cebel'e;
-Bana Allah Resulünden (s.a.v.) duyduğun bir hadis söyle, der.
Bunun üzerine Muaz (r.a.), öyle ağlar ki; soruyu soran, hiç susmayacağını sanır.
Sonra şöyle der:
- Ah! Allah Resulünü ne kadar özlüyorum. Bir O'na kavuşabilsem!
Sözüne şöyle devam eder:
-Allah Resulü bana şöyle demişti:  ''Muaz! Sana bir söz söyleyeceğim. Ezberlersen Allah katında sana yararı olur. Ezberlemez de unutursan, kıyamet gününde Allah huzurunda sığınacağın hiçbir mazeretin kalmaz.
Muaz! Allah gökleri ve yeri yaratmadan önce yedi melek yarattı. Sonra, göğün her katının kapısında bir melek görevlendirdi.
Hafaza melekleri (koruyucular), kulun sabahtan akşama kadar yaptığı amelleri yukarı çıkarır. Onun, güneşin ışığı gibi ışığı vardır. Birinci göğe/ yakın semaya yükselince görevli meleğe kulun amellerinin çok ve tertemiz olduğunu söyler. Yakın semada görevli melek, hafaza meleklerine şöyle der:
-Bu amelleri sahibinin yüzüne çarpın! Ben gıybet meleğiyim. Rabbim bana bunun amelini buradan öteye geçirmememi emretti ve; ''İnsanların dedikodusunu yapan bu kişinin amelini kabul etme!'' buyurdu.
Sonra hafaza melekleri, başka bir kulun güzel bir amelini getirirler. Onun da ışığı vardır. İkinci göğe yükselinceye kadar bu amelin çok ve tertemiz olduğunu anlatırlar. İkinci gökte görevli melek, onlara şöyle der:
-Durun ve bu ameli sahibinin suratına çarpın.O, ameliyle dünya malını istemiştir. Ben kendini beğenme meleğiyim. Rabbim bunun amellerini bundan öteye geçirmememi emretti. Bu adam bulunduğu meclislerde insanlara karşı övünüp dururdu.
Hafaza melekleri, başka bir kulun amellerini göğe yükseltirler. Kul sadakalar vermiş, namaz kılmış, oruç tutmuştur; amelleri öyle aydınlıktır ki, hafaza meleklerini mest eder. Üçüncü göğe kadar yükselirler.  Üçüncü gökte görevli melek, onlara şöyle der:
-Durun ve bu amelleri sahibinin suratına çarpın! Ben kibir meleğiyim. Rabbim bana kibirlilerin amellerini buradan öteye geçirmememi emretti. Bu adam bulunduğu meclislerde insanlara karşı kibirleniyordu.
Hafaza melekleri bir başka kulun amellerini göğe yükseltirler. Ameller parıldayan bir yıldız gibi pasparlaktırlar. Tesbih, namaz, oruç,hac, umre gibi ibadetlerden dolayı bir de vızıltısı vardır. Melekler dördüncü göğe kadar yükselirler. Orada görevli melekler onlara şöyle der:
- Durun ve bu ameli sahibinin suratına, sırtına ve karnına çarpın. Ben kendini beğenme meleğiyim. Rabbim bana bunun amelini burdan öteye geçirmememi emretti. Bu adam yaptığı işlerde kendini beğenirdi.
Hafaza melekleri başka bir kulun amellerini beşinci göğe kadar yükseltirler. Onun amelleri de gerdek gecesine hazırlanan bir gelin gibidir. Orada görevli melek ona şöyle der:
-Durun bu amelini sahibinin suratına çarpın ve omzuna asın! Ben haset meleğiyim. O, öğrenenlere ve kendi gibi amel edenlere haset ediyordu. Kendisinde fazla ibadet edenlere de haset ediyor ve onlar hakkında ileri geri konuşuyordu. Rabbim bunun amelini buradan öteye geçirmememi emretti.
Hafaza melekleri başka bir kulun amellerini göğe yükseltirler.  Kulun kıldığı namazlardan, zekattan,hac ve umreden, cihad ve oruçtan dolayı ameli güneş gibi aydınlıktır. Altıncı göğe kadar çıkarırlar. Görevli melek şöyle der:
-Durun bunun amelini suratına çarpın! O Allah'ın kullarından sıkıntıya düşen ve ya hastalanan kimseye acımaz, aksine sevinirdi. Ben rahmet meleğiyim. Rabbim bana bunun amelini buradan öteye geçirmememi emretti.
Hafaza melekleri, başka bir kulun, oruç, namaz,nafaka, cihad ve takva gibi amellerini yükseltirler. Amellerin arı vızıltısı gibi vızıltısı ve güneş gibi ışığı vardır. Üçbin melek eşlik etmektedir. Yedinci göğe kadar yükselirler. Görevli melek onlara şöyle der:
-Durun ve bu amelleri sahibinin suratına ve organlarına çarpın ve kalbini mühürleyin. Ben zikir meleğiyim.
Rabbimin rızasının kastedilmediği hiç bir ameli O'nun huzuruna sokamam. Bu adam ameliyle Allah'tan başka şeyleri dilemiştir. Fıkıh bilginlerinin kendisine değer vermesini, alimler arasında yer edinmeyi ve şehirlerde ün salmayı dilemiştir. Allah bana bunun amelini buradan öteye geçirmememi emretti. Sadece ve sadece Allah için yapılmayan tüm ameller gösteriştir. Allah ise gösterişçinin amelini kabul etmez.
Hafaza melekleri başka bir kulun namaz, oruç, hac, umre, güzel ahlak, sessizlik ve Allah'ı zikir gibi amellerini göğe yükseltirler. Yedi göğün melekleri bu amelleri güzelce karşılayıp uğurlarlar. Ameller bütün engelleri aşar ve Allah'ın huzuruna varır.  Melekler Allah'ın huzurunda durarak o kişinin amellerinin ihlaslı olduğuna/ sırf Allah rızası gözetilerek yapıldığına şahitlik ederler. Bunu üzerine Allah Teala,
-Siz kulumun amellerini kaydeden meleklersiniz. Ben ise kalbinde bulunanları gözetleyenim. O, ameliyle benim rızamı kastetmedi, başka amaç güttü. Lanetim onun üzerine olsun.'' der.
Bunun üzerine bütün melekler de; ''lanetin ve bizim lanetimiz! derler. Yedi gök ve içindekiler ona lanet ederler.
Sonra Muaz, bir süre ağladıktan sonra şöyle devam etti:
Ben:
-Ey Allah'ın Resulü! Sen Allah'ın Resulüsün, ben se Muaz'ım.(sıradan bir insanım) Ben bütün bunlardan nasıl kurtulabilirim, dedi.
Hz. Peygamber (s.a.v.)
-Bana uy Muaz! Amelinde eksiklik olsa bile, özellikle Kur'an hafızı olan kardeşlerin hakkında kötü konuşmaktan dilini tut! Günahlarını kendin taşı, başkalarına yükleme! Onları kınayarak kendini küçük düşürme! Onları aşağılayarak kendini yükseklerde görme! Dünya amelini ahiret amelin içine katma! Amelinle gösteriş yapma! Katıldığın meclislerde kibirlenme! Çünkü kibirlenirsen insanlar senin kötü huylarından çekinirler. Yanınızda üçüncü kişi varken arkadaşınla fısıldaşma! İnsanlara karşı büyüklenme ki, dünya ve ahiret hayatın kesintiye uğramasın. İnsanları dilinle parçalama ki, cehennem köpekleri kıyamet gününde seni paramparça etmesin. Allah Teala; Bilir misin Muaz, nedir bunlar?
-Anam babam sana feda ey Allah'ın Resulü! dedim.
-Cehennemde eti kemikten ayıran köpeklerdir, buyurdu.
-Anam babam sana feda!Ey Allah'ın Resulü!Bütün bunları kim yapabilir ve bütün bu kötülüklerden kim kurtulabilir ki, dedim.
-Muaz! Bunlar, Allah'ın kolaylık verdiği kişilere kolaydır. Bütün bunların gerçekleşmesi için, kendine istediğini başkalarına da istemen; kendi adına hoşlanmadığın şeyden başkaları adına da hoşlanman yeterlidir. Bunu başarabilirsen kurtulursun, buyurdu.

Halid b. Ma'dan şöyle demiştir: ''Ben, bu hadisten dolayı Kur'an-ı Muaz'dan daha çok okuyan kimseyi görmedim.''

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder