Translate

27 Aralık 2013 Cuma

EHLİ BEYT'TEN SEÇMELER
İmam Ali (a.s.) bir hutbesinde şöyle buyurdu: 
“Hayır ameli ertelemekten sakının; mümkün olduğu kadar onu yapmakta acele edin. Mukadder olan rızk, güçsüz de olsanız, size ulaşacaktır. Mukadder olan ziyanı, tedbir almakla da geri çeviremezsiniz. İyiliği emredin, kötülükten sakındırın.
Sadaka, büyük bir siperdir; mü’min için cehennem ateşinden koruyan bir engel, kâfir için ise malının zayi olmasını önleyecek bir koruyucudur. Onun bedeli hemencecik kâfire verildiği gibi bedeni hastalıkları da giderilir ama ahirette onun için hiçbir pay yoktur.
Cehennem ehlini yüz üstü cehennenme düşüren dil olduğu gibi, kabir ehlini nura layık kılan da yine dildir. Öyleyse dilinizi koruyun ve onu Allah’ın zikriyle meşgul edin.
İnsan ayağını üzengiye koyduğunda şu ayeti okumalıdır: ‘Subhanellezi sehhara lena haza vema kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina le munkalibûn.’
Yolculuğa çıkmak istediğinizde şöyle deyin: ‘Allahumme ente’s sahibu fis sefer vel hamilu ala’z zahri vel halifetu fil ehli vel mali vel veled.’
Konakladığınızda şöyle deyin: ‘Allahumme enzilna munzelen mubareken ve ente hayr-ul munzilîn.’
Bir iş için pazara gittiğinizde de şöyle deyin: ‘Eşhedu enla ilahe illellah, vahdehu la şerîke leh ve enne Muhammeden abduhu ve rasûluh salla’llâhu aleyhi ve alih. Allahumme innî eûzu bike min safkatin hâsiretin ve yemînin fâciretin ve eûzu bike min bevâr-il eyyim.’
İkindi namazını kıldıktan sonra (camide oturup) akşam namazının vaktini bekleyen kimse Allah’ın ziyaretçisidir; Allah ise ziyaretçisine ikramda bulunur ve istediği şeyi ona bağışlar.
Hac veya Umre için Allah’ın evinin ziyaretine giden, Allah’ın misafiridir; Allah kendi misafirine ikramda bulunur ve mağfiretiyle ona ihsan eder.
Kim iyiden kötüyü ayırt edemeyen bir çocuğa sarhoş edici bir şey içirirse, Allah-u Teâla onu, yaptığı işten kurtaracak bir mazeret getirene dek cehennem ehlinin bedenlerinden çıkan irin içerisinde hapseder.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder